Projectontwikkeling - Algemeen
 
 
Doordat er een trend in Nederland aanwezig is dat men steeds meer in een vroeger stadium beslissingen wil nemen over investeringen in bouwprojecten, is het belangrijk dat over de risico’s de benodigde kennis aanwezig is. Omdat in een vroeg stadium nog zoveel onbekend is, zijn de risico’s omtrent de gevolgen van de te nemen beslissingen groot. Dit kunnen zowel juridische, financiële, organisatorische als technische risico’s zijn. De kennis over deze risicogroepen is meestal verspreid over verschillende instanties en personen zodat het erg moeilijk is om een goed totaalbeeld van de benodigde kennis voor de te ontwikkelen bouwplannen te verkrijgen.
Hierdoor wordt uw onderhandelingspositie sterk beperkt. Om nu een stuk gereedschap aan te reiken waarmee
verschillende soorten projectontwikkelaars hun kennis kunnen toepassen, heeft Kooiker Bouwsoftware een unieke projectontwikkelingmodule ontwikkeld.
 
De doelgroep van projectontwikkelaars kan men als volgt indelen:
pur sang projectontwikkerlaars;
projectontwikkelende aannemers;
woningbouwcorporaties;
gemeenten;
beleggers;
financiële instellingen.
 
De laatste tijd is er een ontwikkeling aan de gang dat woningbouwcorporaties hun onrendabele top van huurwoningen in toenemende mate gaan compenseren door projectontwikkelingswinsten.
Daarnaast hebben ook gemeenten naast kennis omtrent grondexploitatie ook behoefte aan kennis over opstalexploitatie. Hierdoor krijgt men een breder beeld van de totale projectexploitatie
 
Doelgroep:
 
Dit programma is geschikt voor iedereen binnen een onderneming die te maken heeft met projectontwikkeling. Binnen een onderneming kunnen dit medewerkers van de afdeling projectontwikkeling, calculatie en administratie zijn. Bedrijven en instellingen die van deze module gebruik maken zijn:
banken;
beleggingsinstellingen;
architectenbureaus;
projectontwikkelingbedrijven;
bouwbedrijven;
ingenieursbureaus;
onderwijsinstellingen vastgoedopleiding;
gebruikers van bouwsoftware en andere modules.
 
Sterke punten:
 
● Een structurele benadering van het totale administratieproces door de volgende modules te integreren:
    • basismodule financiële administratie;
    • facturering;
    • herinneringen;
    • ouderdomsanalyse;
    • betaaladvieslijst;
    • BTW- overzicht;
● Gemakkelijk gebruik kunnen maken van reeds ingevoerde bestanden;
● Gebruiksvriendelijk door de standaardopbouw;
● Windows- applicatie;
● Praktische eigenschappen door o.a. zoekfunctie met trefwoorden en uitgebreide printfuncties;
● Zowel stand-alone als op netwerk te gebruiken;
● Koppelingsmogelijkheden met andere Synergieprogramma's.
 
 
 
   
Kooiker Bouwsoftware | Spoelerstraat 48 | 7461 TW Rijssen | Tel: +31(0)548 540755 | E-mail: info@kooikerbouwsoftware.nl
Algemene voorwaarden | Kooiker Automatisering © Copyright 1998 - 2015